Stala i den europeiske miljøhovedstaden for 2021

Vi i Stala er fra Lahti og det er vi stolte av. I år kan vi være ekstra stolte, for i 2021 er Lahti den første finske byen som har fått den ære å være de europeiske miljøhovedstaden. Vi er en del av Lahti, både vi og navnet vårt. Vi i STALA, STAinless i LAhti, setter stor pris på en bærekraftig fremtid samt gjerningene for oppnå dette.

Stala_Lahti_Ymparistopk_2021.jpg

Stalas og Lahtis historie

Lahti er en tradisjonell industriby som også har en viktig rolle i Finlands utvikling. Frem til 1970-tallet var Finland en periode med vekst og industrialisering som forårsaket stor belastning på miljøet. Stala ble grunnlagt i Lahti i 1972, mens urbaniseringen og nybyggingen stod på for fullt. Allerede den gangen var vi så stolte av våre røtter i Lahti, at vi til og med ville ha det med i navnet på bedriften, og slik oppstod navnet STALA, STAinless LAhti. På den tiden var sjøen Vesijärvi en av Finlands mest forurensede innsjøer, men på 1970-tallet startet Lahti et ærgjerrig vernearbeid for innsjøen, for å få stanset den synlige eutrofierinen av den største innsjøen i kommunen.  

Fra disse tidene har vi kommet lang – til å bli en ledende miljøby i Europa. Pinonerbyen for sirkulær økonomi, Lahti, reduserer ikke bare avfallsmengden, men utnytter også avfallet så effektivt som mulig. Av alt avfallet som oppstår i området gjenvinnes en tredjedel som råstoff for nye produkter, mens to tredjedeler benyttes i energiproduksjonen. Målene er likevel enda høyere: Lahti har som mål å være en helt avfallsfri sirkulær økonomiby i 2050.

Stalas virksomhet har alltid vært grunnlagt på effektiv bruk av ressurser. Allerede på begynnelsen av 1980-tallet ble Stalas postkasser i rustfritt stål til, når vi tenkte over hva vi kunne bruke svinnet fra åpningen for vasken på oppvaskbenkene til. For Stala betyr sirkulær økonomi nå for tiden bl.a. 100 % gjenvinning av rustfritt stålavfall samt bruk av råstoffer med en gjenvinningsgrad på opp til 90 % på sitt høyeste.

Målene for en bærekraftig fremtid

Lahti går i spissen for resten av verden. Lahti har satt seg ærgjerrige miljømål og sikter seg inn mot karbonnøytralitet innen 2025  – ti år før det finske regjeringsprogrammet og 25 år tidligere målsetningen EU har satt. Som Finlands første store karbonnøytrale by er Lahti en retningsviser både for Finland og resten av verden.

Målsetningen til Stala er å være karbonnøytral innen 2035. I tillegg har vi forpliktet oss til å redusere avfallsmengden på fabrikken med 10 % i året og resirkulere alt avfallet i 2030. Det samme ærgjerrige målet på 10 % reduksjon i året gjelder også forbruket av vann og energi.

En bærekraftig fremtid krever gjerninger, ikke bare snakk

Bygging av en bærekraftig fremtid krever gjerninger. For oss er det veldig viktig at også de kommende generasjonene skal få nyte et rent bomiljø på samme måte som vi selv har gjort. Derfor har vi brettet opp ermene og satt i gang.

I 2020 gikk vi helt over til å kun bruke fornybar vindenergi på fabrikken vår i Lahti. Virksomheten for å redusere vannforbruket har vært effektiv, og i 2020 har vi fått redusert vannforbruket med ca. 16 % per produksjonsenhet sammenlignet med året før. Samtidig har vi redusert energiforbruket med omtrent 10 % for hver produksjonsenhet. Mengden med farlig kjemikalieavfall per enhet er redusert med omtrent 87 % i den samme perioden. Dette er utrolig flotte prestasjoner som forteller at vi tar bærekraftig utvikling på alvor.

Vi er på reise. Vi er ikke ferdige eller fullkomne, men vi tar lange skritt mot en bedre fremtid. Vi har ærgjerrige mål og ansvaret for å nå disse. Vi engasjerer oss i folks velvære og sikkerhet, naturen, våre felles goder samt en bærekraftig fremtid. Morgendagen blir slik vi selv gjør den – sammen.

Mer informasjon om emnet:

 

Alle nyheter

Følg oss på sosiale medier

#stainlessforlife