Kök
Solutions
Background

Stala*Designer planning program

Try Stala's planning program for customer made kitchen worktops with specific measurements. You can share, save, and print your plan.

Design
Stala *som varumärke*

Stala som varumärke

Varje dag är viktig. Varje minut är värdefull. I vardagen finns livets stora och små njutningar. Det viktiga finns i hemmet. Man njuter av vardagen när man har tid att koncentrera sig på det väsentliga och har de bästa verktygen till hands. Stala finns i vardagen, Stala finns hemma.

I köket, grovköket och på gården.

slogan

Stalas *tillväxthistoria*

Stalas tillväxthistoria

Stalas historia började 1972 då företagets grundare Reino Rajamäki köpte upp diskbänkstillverkningen av Upo och började öka verksamheten i takt med 70-talets intensiva byggvåg. Stala blev snart känt för sitt hållbara rostfria stål och de kunddimensionerade, personliga diskbänkarna. Under årtiondenas lopp har livet och vardagen förändrats och köksarbetet har blivit mångsidigare. Diskbänken har blivit en multifunktionspunkt, där man tvättar, sköljer, klyver och låter rinna av.
Design har alltid varit en del av Stalas verksamhet och dess ställning reflekteras i företagets produkter och verksamhet på alla nivåer. Praktiskt och fungerande, med respekt för användarna. En fungerande vardag, individuella lösningar och hållbara material är fortfarande hörnstenarna i vår verksamhet. Till vårt produktsortiment hör idag diskbänkar, hoar, bänkar, avfallsvagnar och postlådor.  
I och med generationsväxlingen 2000 tog Reinos dotter Tuija Rajamäki över som verkställande direktör. Vi är verksamma i över 10 länder, vår fabrik ligger i Lahtis, försäljningsenheten i Sverige. Exportens andel är cirka 30 % av Stalas affärsverksamhet.

Stala *i dag*

Stala i dag

Omsättning                                          Exportens andel
9,5 M€                                                   cirka 30% av omsättningen

Personal
42

Verkställande direktör                      
Tuija Rajamäki                                      

Produktionsanläggning                     Försäljningskontor
Lahtis                                                    Stockholm, Sverige

Produkter
Bänkskivor & hoar                                 Kökutrustningar
Källsorteringsvagnar                             Brevlådor & Gårdmoduler

Sponsorverksamhet               
Sinfonia Lahti